+0034 986 551 107 info@opp20.com

ÁREA DE SOCIOS/AS

taboleiro de anuncios para socios/as

 

 

 

NOVAS DO 05/04/2024

Resolución da Dirección General de Ordenación Pesquera y Acuicultura pola que se establece o peche da pesqueira de raia mosaico en augas da UE da zona IX (STOCK RJU/9-C).

 Curso de monitor/a de grupo

“CONCIENCIACIÓN SOBRE O MARISQUEO E O MEDIO MARIÑO”

NOVAS DO 15/03/2024

Resolución do 14 de marzo de 2024 da Dirección Xeral de Desenvolvemento Pesqueiro pola que se convoca un curso de mariñeiro/a pescador/a na modalidade de teleformación na Escola Oficial Náutico Pesqueira de Ferrol.

Resolución do 14 de marzo de 2024 da dirección xeral de desenvolvemento pesqueiro pola que se convoca un curso de mariñeiro/a pescador/a na modalidade de teleformación na Escola Oficial Náutico Pesqueira de Ribeira.

Resolución do 14 de marzo de 2024 da dirección xeral de desenvolvemento pesqueiro pola que se convoca un curso de mariñeiro/a pescador/a na modalidade de teleformación no Instituto Politécnico Marítimo Pesqueiro do Atlántico de Vigo.

NOVAS DO 08/03/2024

Resolución pola que se aproba o plan de xestión da sardiña con arte de xeito para o ano 2024 no ámbito da Comunidade Autónoma de Galicia.

NOVAS DO 01/03/2024

Resolución de marzo de 2024 da Dirección General de Ordenación Pesquera y Acuicultura pola que se establece o peche da pesqueira de raia mosaico en augas da unión da zona IX do CIEM (STOCK RJU/9-C).

NOVAS DO 16/02/2024

Resolución pola que se autoriza o plan experimental para a captura de camarón con trueiro en batea da confraría da illa de arousa para o ano 2024.

NOVAS DO 01/02/2024

CURSO PARA MARISCADORES-AS

Monitor-a de grupo para a concienciación sobre o marisqueo e o medio mariño.

4 horas / 4 días a celebrar en marzo na sede da OPP20.

Prazas limitadas ás 15 primeiras persoas que se inscriban entre o 1 e o 16 de febreiro na sede da OPP20.

NOVAS DO 12/01/2024

Resolución pola que se autoriza un plan experimental de pesca con trasmallos para as confrarías de pescadores da ría de arousa para o ano 2024 

NOVAS DO 01/12/2023

Resolución pola que se autoriza o plan experimental de pesca coa arte de nasa nécora e camarón para a captura de camarón en batea para as confrarías de pescadores da Ría de Arousa (SUR) 2023-2024.

NOVAS DO 10/11/2023

Resolución da Consellería do Mar pola que se modifica a Resolución do 13 de xuño de 2023, pola que se aproba o Plan de Xestión da centola e do boi 2023-2024.

NOVAS DO 13/10/2023

A Federación Provincial de Confrarías de Pescadores de Pontevedra remite a Proposta de Plan Experimental de Pesca coa Arte de Nasa Nécora e Camarón para a captura de Camarón en batea para as Confrarías de Pescadores da Ría de Arousa (SUR) 2023-2024.

NOVAS DO 01/09/2023

CURSOS DE MARISCADORAS/MARISCADORES NO IGAFA

Cursos de mariscador-a do 12 ao 29 de setembro
Curso de mariscador-a do 18 de outubro ao 8 de novembro
Curso de mariscador-a do 27 de novembro ao 19 de decembro
Curso de emprendemento para a creación dunha empresa do 2 ao 17 de outubro
Curso de emprendemento para a creación dunha empresa do 13 ao 24 de novembro
Curso de primeiros auxilios para o marisqueo a pé do 4 ao 8 de setembro

NOVAS DO 25/08/2023

Resolución da Dirección General de Ordenación Pesquera y Acuicultura pola que se establece o peche da pesqueira de sardiña en augas ibéricas das zonas CIEM VIIIc e IXa (STOCK PIL/8C9A) para os buques de cerco do Cantábrico e Noroeste e para os buques que usen as artes altamente selectivas de racú e de piobardeira.

.

NOVAS DO 18/08/2023

ORDE do 28 de xullo de 2023 pola que se regulan as bases e a convocatoria
para o ano 2023 das axudas, en réxime de concorrencia non competitiva, da
compensación á frota pesqueira galega polas consecuencias da guerra de
Ucraína, cofinanciadas ao 75 % polo Fondo Europeo Marítimo e de Pesca
(código de procedemento PE107F).

NOVAS DO 28/07/2023

RESOLUCIÓN do 24 de xullo de 2023 pola que se establece un período de veda na ría de Arousa para a captura do choco.

NOVAS DO 14/07/2023

LEI 4/2023, do 6 de xullo, de ordenación e xestión integrada do litoral de Galicia.

NOVAS DO 23/06/2023

RESOLUCIÓN do 20 de xuño de 2023 pola que se autoriza o Plan de xestión coa arte de boliche entre os meses de xullo e outubro de 2023.

RESOLUCIÓN do 20 de xuño de 2023 pola que se aproba o Plan experimental para a xestión da nécora e do camarón coa arte de nasa de nécora e camarón 2023-2025.

NOVAS DO 16/06/2023

Resolución pola que se aproba o Plan de Xestión da centola e do boi 2023-2024.

NOVAS DO 26/05/2023

RESOLUCIÓN da Xefatura Territorial de Vigo pola que se publica a listaxe de persoas aspirantes seleccionadas no proceso selectivo para o acceso ao permiso de explotación de marisqueo a pé na modalidade de marisqueo xeral para o exercicio da actividade extractiva no ámbito da Illa de Arousa, e se abre o prazo para a presentación de documentación.

NOVAS DO 12/05/2023

Resolución da Dirección General de Ordenación Pesquera y Acuicultura pola que se establece o peche da pesqueira dirixida de cabala (Scomber scombrus) das zonas VIIIc y IXa para os buques de outros artes distintos ao arrastre e cerco no Cantábrico Noroeste con porto base na provincia de Pontevedra.

NOVAS DO 24/03/2023

Resolución do 28 de abril de 2023, da Secretaría General de Pesca, pola que se modifica a do 3 de marzo de 2023, pola que se establecen disposicións adicionais de ordenación da pesquería de caballa («Scomber scombrus») das zonas 8c e 9a para os buques da flota doutras artes distintas ao arrastre e cerco con porto base na provincia de Pontevedra.

NOVAS DO 28/04/2023

RESOLUCIÓN da Xefatura Territorial de Vigo pola que se publica a relaicón provisional de persoas aspirantes admitidas no proceso selectivo para o acceso ao permiso de explotación de marisqueo a pé na modalidade de marisqueo xeral para o exercicio da actividade extractiva no ámbito da Confraría de Pescadores da Illa de Arousa.

NOVAS DO 24/03/2023

Resolución de 17 de marzo de 2023, da Secretaría General de Pesca, pola que se establecen disposicións de ordenación da pesqueira de sardiña ibérica (Sardina
pilchardus) que se pesca en augas ibéricas da zona CIEM 8c e 9a.

NOVAS DO 17/03/2023

RESOLUCIÓN do 15 de marzo de 2023 da Dirección Xeral de Desenvolvemento Pesqueiro pola que se convoca un curso de recolector/a de recursos específicos con técnicas de mergullo no Instituto Galego de Formación en Acuicultura (IGAFA) na Illa de Arousa.

NOVAS DO 10/03/2023

Resolución de 3 de marzo de 2023, da Secretaría General de Pesca, pola que se establecen disposicións adicionais de ordenación da pesquería de la cabala («Scomber scombrus») das zonas 8c e 9a para os buques da flota de outras artes distintas ó arrastre e cerco con porto base na provincia de Pontevedra.
Resolución Da Xefatura Territorial da Consellería do Mar en Vigo pola que se convoca o proceso selectivo para o acceso ao permiso de explotación na modalidade de marisqueo a pé da Confraría da Illa de Arousa.

NOVAS DO 03/03/2023

Resolución de febreiro de 2023 da Dirección General de Ordenación Pesquera y Acuicultura pola que se establece o peche da pesqueira de raia mosaico en augas da UE da zona IX (stock RJU/9-C).

NOVAS DO 24/02/2023

Resolución pola que se autoriza o plan experimental para a captura de camarón con trueiro en batea da Confraría da Illa de Arousa para o ano 2023.

NOVAS DO 17/02/2023

Resolución da Dirección Xeral de Desenvolvemento Pesqueiro pola que se convocan exames ordinarios teórico-prácticos de carácter libre para as titulacións de mariñeiro/a pescador/a, patrón/patroa local de pesca e patrón/patroa costeiro/a polivalente na Comunidade Autónoma de Galicia para o ano 2023 (código do procedemento PE607C).

NOVAS DO 10/02/2023

Resolución pola que se autoriza o plan de pesca de anguía para as Confrarías da Ría de Arousa. Tempada 2023.

NOVAS DO 13/01/2023

Resolución pola que se autoriza un plan experimental de pesca con trasmallos para as Confrarías de Pescadores da Ría de Arousa para o ano 2023.

Medida enmarcada no PPeC da OPP20,

coa financiación do Fondo Europeo Marítimo e da Pesca e da Consellería do Mar da Xunta de Galicia.