+0034 986 551 107 info@opp20.com

ÁREA DE SOCIOS/AS

taboleiro de anuncios para socios/as

 

 

 

NOVAS DO 28/04/2023

RESOLUCIÓN da Xefatura Territorial de Vigo pola que se publica a relaicón provisional de persoas aspirantes admitidas no proceso selectivo para o acceso ao permiso de explotación de marisqueo a pé na modalidade de marisqueo xeral para o exercicio da actividade extractiva no ámbito da Confraría de Pescadores da Illa de Arousa.

NOVAS DO 24/03/2023

Resolución de 17 de marzo de 2023, da Secretaría General de Pesca, pola que se establecen disposicións de ordenación da pesqueira de sardiña ibérica (Sardina
pilchardus) que se pesca en augas ibéricas da zona CIEM 8c e 9a.

NOVAS DO 17/03/2023

RESOLUCIÓN do 15 de marzo de 2023 da Dirección Xeral de Desenvolvemento Pesqueiro pola que se convoca un curso de recolector/a de recursos específicos con técnicas de mergullo no Instituto Galego de Formación en Acuicultura (IGAFA) na Illa de Arousa.

NOVAS DO 10/03/2023

Resolución de 3 de marzo de 2023, da Secretaría General de Pesca, pola que se establecen disposicións adicionais de ordenación da pesquería de la cabala («Scomber scombrus») das zonas 8c e 9a para os buques da flota de outras artes distintas ó arrastre e cerco con porto base na provincia de Pontevedra.
Resolución Da Xefatura Territorial da Consellería do Mar en Vigo pola que se convoca o proceso selectivo para o acceso ao permiso de explotación na modalidade de marisqueo a pé da Confraría da Illa de Arousa.

NOVAS DO 03/03/2023

Resolución de febreiro de 2023 da Dirección General de Ordenación Pesquera y Acuicultura pola que se establece o peche da pesqueira de raia mosaico en augas da UE da zona IX (stock RJU/9-C).

NOVAS DO 24/02/2023

Resolución pola que se autoriza o plan experimental para a captura de camarón con trueiro en batea da Confraría da Illa de Arousa para o ano 2023.

NOVAS DO 17/02/2023

Resolución da Dirección Xeral de Desenvolvemento Pesqueiro pola que se convocan exames ordinarios teórico-prácticos de carácter libre para as titulacións de mariñeiro/a pescador/a, patrón/patroa local de pesca e patrón/patroa costeiro/a polivalente na Comunidade Autónoma de Galicia para o ano 2023 (código do procedemento PE607C).

NOVAS DO 10/02/2023

Resolución pola que se autoriza o plan de pesca de anguía para as Confrarías da Ría de Arousa. Tempada 2023.

NOVAS DO 13/01/2023

Resolución pola que se autoriza un plan experimental de pesca con trasmallos para as Confrarías de Pescadores da Ría de Arousa para o ano 2023.

Medida enmarcada no PPeC da OPP20,

coa financiación do Fondo Europeo Marítimo e da Pesca e da Consellería do Mar da Xunta de Galicia.