+0034 986 551 107 info@opp20.com

Política de Privacidade

A Organización de Productores de Marisco y Cultivos Marinos de la Provincia de Pontevedra, (OPP-20), informa sobre  a súa Política de Privacidade respecto do tratamento e protección dos datos de carácter persoal dos usuarios e clientes que poidan ser solicitados pola navegación ou contratación de servicios a través do sitio Web www.opp20.com.

Neste sentido, o Titular garante o cumprimento da normativa vixente en materia de protección de datos persoais, reflectida na Lei Orgánica 3/2018, de 5 de decembro, de Protección de Datos Persoais e de Garantía de Dereitos Dixitais (LOPD GDD). Cumpre tamén co Regulamento (UE) 2016/679 do Parlamento Europeo e do Consello de 27 de abril de 2016 relativo á protección das persoas físicas (RGPD).

O uso de sitio Web implica a aceptación desta Política de Privacidade así coma das condicións incluídas no Aviso Legal.

Identidade do responsable

Titular: Organización de Productores de Marisco y Cultivos Marinos de la Provincia de Pontevedra, (OPP-20)

CIF: G36049161

Domicilio: Avda. Castelao, 32 – 36626 A Illa de Arousa

Correo electrónico: info@opp20.com

Sitio Web: www.opp20.com

Principios aplicados no tratamento de datos

No tratamento dos teus datos persoais, o Titular aplicará os seguintes principios que se axustan ás esixencias do novo regulamento europeo de protección de datos:

Principio de licitude, lealdade e transparencia: O Titular sempre requirirá o consentimento para o tratamento dos teus datos persoais que pode ser para un ou varios fins específicos sobre os que te informará previamente con absoluta transparencia.

Principio de minimización de datos: O Titular solicitarache soamente os datos estritamente necesarios para o fin ou fins que llos solicita.

Principio de limitación do prazo de conservación: Os datos manteranse durante o tempo estritamente necesario para o fin ou fins do tratamento.

O Titular informarate do prazo de conservación correspondente segundo a finalidade. No caso de subscricións, o Titular revisará periodicamente as listas e eliminará aqueles rexistros inactivos durante un tempo considerable.

Principio de integridade e confidencialidade: Os teus datos serán tratados de tal maneira que a súa seguridade, confidencialidade e integridade estea garantida. Debes saber que o Titular toma as precaucións necesarias para evitar o acceso non autorizado ou uso indebido dos datos dos seus usuarios por parte de terceiros.

Obtención de datos persoais

Para navegar por este sitio web  non é necesario que facilites ningún dato persoal. Os casos nos que si proporcionas os teus datos persoais son os seguintes:

Ao contactar a través dos formularios de contacto ou enviarnos un correo electrónico.

Ao realizar un comentario nun artigo ou páxina.

Ao inscribirte nun formulario de subscrición a un boletín.

Os teus dereitos

O Titular infórmate que sobre os teus datos persoais tes dereito a:

Solicitar o acceso aos datos almacenados.

Solicitar unha rectificación ou a cancelación.

Solicitar a limitación do seu tratamento.

Opoñerte ao tratamento.

Solicitar a portabilidade dos teus datos.

O exercicio destes dereitos é persoal e polo tanto debe ser exercido directamente polo interesado, solicitándoo directamente ao Titular, o que significa que calquera cliente, subscritor ou colaborador que facilitara os seus datos nalgún momento pode dirixirse ao Titular e pedir información sobre os datos que ten almacenados e como os obtivo, solicitar a rectificación dos mesmos, solicitar a portabilidade dos seus datos persoais, oporse ao tratamento, limitar o seu uso ou solicitar a cancelación deses datos nos ficheiros do Titular.

Para exercitar os teus dereitos de acceso, rectificación, cancelación, portabilidade e oposición tes que enviar un correo electrónico a info@opp20.com xunto coa proba válida en dereito como unha fotocopia do D.N.I. ou equivalente.

Tes dereito á tutela xudicial efectiva e a presentar unha reclamación ante a autoridade de control, neste caso, a Axencia Española de Protección de Datos, se consideras que o tratamento de datos persoais que te concirnen infrinxe o Regulamento.

Finalidade do tratamento de datos persoais

Cando te conectas ao sitio Web para mandar un correo ao Titular, te subscribes ao seu boletín ou realizas unha contratación, estás facilitando información de carácter persoal da que o responsable é o Titular. Esta información pode incluír datos de carácter persoal como poden ser a túa dirección IP, nome e apelidos, dirección física, dirección de correo electrónico, número de teléfono, e outra información. Ao facilitar esta información, das o teu consentimento para que  a túa información sexa recompilada, utilizada, xestionada e almacenada por superadmin.es , soamente como se describe no Aviso Legal e na presente Política de Privacidade.

Os datos persoais e a finalidade do tratamento por parte do Titular é diferente segundo o sistema de captura de información:

Formularios de contacto: O Titular solicita datos persoais entre os que poden estar: Nome e apelidos, dirección de correo electrónico, número de teléfono e dirección do teu sitio Web coa finalidade de responder as túas consultas.

Por exemplo, o Titular utiliza eses datos para dar resposta as túas mensaxes, dúbidas, queixas, comentarios ou inquedanzas que poidas ter relativas á información incluída no sitio Web, os servizos que se prestan a través do sitio Web, o tratamento dos teus datos persoais, cuestións referentes aos textos legais incluídos no sitio Web, así coma calquera outra consulta que poidas ter e que non estea suxeita ás condicións do sitio Web ou da contratación.

Formularios de subscrición a contidos: O Titular solicita os seguintes datos persoais: Nome e apelidos, dirección de correo electrónico, número de teléfono e dirección do teu sitio web para xestionar a lista de subscricións, enviar boletíns ou información sobre os nosos eventos ou promocións.

Existen outras finalidades polas que o Titular trata os teus datos persoais:

Para garantir o cumprimento das condicións recollidas no Aviso Legal e na lei aplicable. Isto pode incluír o desenvolvemento de ferramentas e algoritmos que axuden a este sitio Web a garantir a confidencialidade dos datos persoais que recolle.

Para apoiar e mellorar os servizos que ofrece este sitio Web.

Para analizar a navegación. O Titular recolle outros datos non identificativos que se obteñen mediante o uso de cookies que se descargan no teu ordenador cando navegas polo sitio Web cuias características e finalidade estean detalladas na Política de Cookies .

Para xestionar as redes sociais. O Titular ten presenza en redes sociais. Se te fas seguidor nas redes sociais do Titular o tratamento dos datos persoais rexerase por este apartado, así como por aquelas condicións de uso, políticas de privacidade e normativas de acceso que pertenzan á rede social que proceda en cada caso e que aceptaches previamente.

Podes consultar as políticas de privacidade das principais redes sociais nestes enlaces:

Facebook

Twitter

YouTube

O Titular tratará os teus datos persoais coa finalidade de administrar correctamente a súa presenza na rede social, informarte das súas actividades, produtos ou servizos, así como para calquera outra finalidade que as normativas das redes sociais permitan.

En ningún caso o Titular utilizará os perfís de seguidores en redes sociais para enviar publicidade de maneira individual.

Seguridade dos datos persoais

Para protexer os teus datos persoais, o Titular toma todas as precaucións razoables e segue as mellores prácticas da industria para evitar a súa perda, mal uso, acceso indebido, divulgación, alteración ou destrución dos mesmos.

O sitio Web está aloxado nun provedor de aloxamento web que garante a seguridade dos teus datos, xa que toman todas as medidas de seguridade necesarias para elo.

Contido de outros sitios web

As páxinas deste sitio Web poden incluír contido incrustado (por exemplo, vídeos, imaxes, artigos, etc.). O contido incrustado doutras web se comporta exactamente do mesmo xeito que se visitaras a outra web.

Estes sitios Web poden recompilar datos sobre ti, utilizar cookies, incrustar un código de seguimento adicional de terceiros, e supervisar a túa interacción usando este código.

Política de Cookies

Para que este sitio Web funcione correctamente necesita utilizar cookies, que é unha información que se almacena en tu navegador web.

Na páxina Política de Cookies podes consultar toda a información relativa á política de recollida, a finalidade e o tratamento das cookies.

Lexitimación para o tratamento de datos

A base legal para o tratamento dos teus datos é: o consentimento.

Para contactar co Titular, subscribirte a un boletín ou realizar comentarios neste sitio Web tes que aceptar a presente Política de Privacidade.

Categorías de datos persoais

As categorías de datos persoais que trata o Titular son:

Datos identificativos.

Conservación de datos persoais

Os datos persoais que proporciones ao Titular conservaranse ata que solicites a súa supresión.

Destinatarios de datos persoais

Mailrelay CPC Servicios Informáticos Aplicados a Nuevas Tecnologías S.L. (en adelante “CPC”) , con domicilio social en C/ Nardo, 12 28250 – Torrelodones – Madrid.

Encontrarás máis información en: https://mailrelay.com

CPC trata os datos coa finalidade de prestar os seus servizos de email o Titulareting ao Titular.

Mailchimp The Rocket Science Group LLC d/b/a , con domicilio en EEUU.

Encontrarás máis información en: https://mailchimp.com

The Rocket Science Group LLC d/b/a trata os datos coa finalidade de prestar os seus servizos de email o Titulareting ao Titular.

Google Analytics é un servizo de analítica web prestado por Google, Inc., unha compañía de Delaware cuxa oficina principal está en 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View (California), CA 94043, Estados Unidos (“Google”). Encontrarás máis información en: https://analytics.google.com

Google Analytics utiliza “cookies”, que son arquivos de texto situados no teu ordenador, para axudar ao Titular a analizar o uso que fan os usuarios do sitio Web. A información que xera a cookie acerca do uso do sitio Web (incluíndo a túa dirección IP) será directamente transmitida e arquivada por Google nos servidores de Estados Unidos.

DoubleClick by Google é un conxunto de servizos publicitarios proporcionado por Google, Inc., unha compañía de Delaware cuxa oficina principal está en 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View (California), CA 94043, Estados Unidos (“Google”).

Encontrarás máis información en: https://www.doubleclickbygoogle.com

DoubleClick utiliza “cookies”, que son arquivos de texto situados no teu ordenador e que serven para aumentar a relevancia dos anuncios relacionados coas túas procuras recentes. Na Política de privacidade de Google se explica como Google xestiona a túa privacidade no que respecta ao uso das cookies e outra información.

Tamén podes ver unha lista dos tipos de cookies que utiliza Google e os seus colaboradores e toda a información relativa ao uso que fan de cookies publicitarias.

Navegación Web

Ao navegar por este sitio web, pódense recoller datos non identificativos, que poden incluír, a dirección IP, xeolocalización, un rexistro de como se utilizan os servizos e sitios, hábitos de navegación e outros datos que non poden ser utilizados para identificarte.

O sitio Web utiliza os siguintes servizos de análise de terceiros:

Google Analytics

DoubleClick por Google

O Titular utiliza a información obtida para obter datos estatísticos, analizar tendencias, administrar o sitio, estudiar patróns de navegación e para recompilar información demográfica.

Exactitude e veracidade dos datos persoais.

Comprométeste a que os datos facilitados ao Titular sexan correctos, completos, exactos e vixentes, así como a mantelos debidamente actualizados.

Como Usuario do sitio Web es o único responsable da veracidade e corrección dos datos que remitas ao sitio exonerando ao Titular de calquera responsabilidade ao respecto.

Aceptación e consentimento

Como Usuario do sitio Web declaras ser informado das condicións sobre protección de datos de carácter persoal, aceptas e consentes o tratamento dos mesmos por parte do Titular na forma e para as finalidades indicadas nesta Política de Privacidade.

Revogabilidade

Para exercitar os teus dereitos de acceso, rectificación, cancelación, portabilidade e oposición tes que enviar un correo electrónico a info@opp20.com xunto coa proba válida en dereito como unha fotocopia do D.N.I. ou equivalente.

O exercicio dos teus dereitos non inclúe ningún dato que o Titular estea obrigado a conservar con fins administrativos, legais ou de seguridade.

Cambios na Política de Privacidade

O Titular resérvase o dereito a modificar a presente Política de Privacidade para adaptala a novidades lexislativas ou xurisprudenciais, así coma a prácticas da industria.

Estas políticas estarán vixentes ata que sexan modificadas por outras debidamente publicadas.