+0034 986 551 107 info@opp20.com

O pasado mes de outubro de 2020, a OPP – 20 presentou o seu Plan de Produción e Comercialización para este 2021 e, tras a súa revisión por parte da administración, foi aprobado o pasado día 22 de xaneiro.

Como parte do PPyC 2021, van levar a cabo, entre outras, as seguintes medidas a través das cales seguir traballando en:

  • Prevención de riscos relacionados con trastornos músculo- esqueléticos para que mariscadoras/é póidanse beneficiar dos resultados da fisioterapia preventiva.
  • Prevención de riscos laborais fronte ao COVID19.
  • Creación de marca “Marisco da Illa” para sinalizar o produto obtido e comercializado pola OPP – 20, mellorando a comercialización de produto.
  • Adquisición dun sistema de clasificación e etiquetaxe da ameixa fina diminuíndo a tensión do bivalvo durante o proceso e por tanto conservando a súa excelente calidade.
  • Promoción da comercialización de produtos marisqueiros da OPP – 20 con baixo valor ou descoñecidos no mercado, como é o caso da Donacilla cornea.

A OPP – 20 xa empezou a traballar en todas estas iniciativas, especialmente na prevención de riscos asociados ao COVID19, repartindo entre os seus asociados, xeles hidroalcoholicos e máscaras, as cales se converteron en imprescindibles desde o inicio da pandemia.