+0034 986 551 107 info@opp20.com

Para a OPP20 as enfermidades profesionais laborais e a saúde dos mariscadores e das mariscadoras son unha prioridade polo que, como parte do Plan de Produción e Comercialización 2021, a OPP20 está a organizar talleres de prevención de trastornos musculo-esqueléticos e talleres teórico prácticos de fisioterapia preventiva en grupos reducidos, dirixidos tanto a mariscadoras/es a pé como mariscadores/as a flote.

Estos talleres axudan aos mariscadores e ás mariscadoras, tanto a pé como a flote, a contar cunha boa saúde para seguir desenvolvendo o seu traballo, surtindo ao mercado dun producto de calidade, o “Marisco de A Illa