A Fundación Biodiversidade puxo en marcha en 2020 o proxecto «Sensimar» coa elaboración dun estudo sobre os bancos marisqueiros da Ría Vigo, os usos compartidos do espazo marítimo – costeiro e os impactos e as súas posibles solucións a realizar desde o sector e/o sociedade.

O proxecto deseñouse de tal forma que permitise formar ás/os mariscadoras/é para a impartición de charlas de sensibilización a nenos/as de entre 6 a 12 anos. Isto permitiu que en 2021 as mariscadoras/é da OPP20 recibisen dita formación co obxectivo de trasladar toda esa información sobre concienciación ambiental aos máis pequenos.

Por todo iso, este verán a OPP20 percorre as praias de A Illa coa iniciativa «Sensimar, a pé de praia» concienciando a pequenos e maiores sobre o coidado dos bancos marisqueiros e o traballo das/os mariscadoras/é. E é que coa calor as praias énchense de furtivos de bañador polo que con «Sensimar, a pé de praia» a OPP20 explicará por que non se debe recoller marisco facendo que os máis pequenos actúen como difusores da mensaxe entre as súas familias.

Ademais con esta iniciativa búscase que os/as bañistas non deixen lixo na praia, recolléndoa e depositándoa nos contedores próximos. Entre todos, manter a contorna limpa é moito máis fácil.

«Sensimar, a pé de praia» percorrerá os areais de Ou Vao, Camaxe, Xastelas, Cabodeiro e Aguiuncho en 8 sesións durante os meses de xullo e agosto.